تاریخ اپدیت قوانین January 3, 2023, 12:49:55 PM

folder98 یک سرویس رایگان و عمومی می باشد به همین دلیل عکس های که در زیر نامبرده شده اند حق اپلود ندارند

  1. عکس های مربوط به مسائل جنسی
  2. عکس های مخرب و الوده به ویروس
  3. عکس های که حق مولف ان نقص شده باشد (فاقد کپی رایت)
  4. عکس های مربوط به خصومت های قومی و خانوادگی
  5. عکس های شامل متون و کلمات تبلیغاتی
  6. عکسهایی غیر مجازی که به هر نحو قوانین دولت جمهوری اسلامی را نقض میکند.

در صورت اپلود عکس های که شامل موارد بالا می شوند با فرد خاطی اینگونه برخورد می شود :

  1. حذف تمامی عکس ها از روی سرویس دهی.
  2. بستن ای پی شخص
  3. در صورت تکرار پیگرد قانونی

folder98 امکان اپدیت قوانین بالا را دارا می باشد پس استفاده کنند لازم است همیشه قوانین را مطالعه کنند.برچسب ها

اپلود سنتر اپلود عکس اپلود فیلم اپلود فایل اپلود اپلود بدون محدودیت اپلود سنتر فارسی اپلود فارسی اپلود سنتر قدرت مند اپلود سنتر جدید اپلود با فرمت EXE اپلود سریع اپلود بدون هزینه اپلود رایگان اپلود سنتر اپلود عکس اپلود فیلم اپلود فایل اپلود اپلود بدون محدودیت اپلود سنتر فارسی اپلود فارسی اپلود سنتر قدرت مند اپلود سنتر جدید اپلود با فرمت EXE اپلود سریع اپلود بدون هزینه اپلود رایگان اپلود سنتر اپلود عکس اپلود فیلم اپلود فایل اپلود اپلود بدون محدودیت اپلود سنتر فارسی اپلود فارسی اپلود سنتر قدرت مند اپلود سنتر جدید اپلود با فرمت EXE اپلود سریع اپلود بدون هزینه اپلود رایگان اپلود سنتر اپلود عکس اپلود فیلم اپلود فایل اپلود اپلود بدون محدودیت اپلود سنتر فارسی اپلود فارسی اپلود سنتر قدرت مند اپلود سنتر جدید اپلود با فرمت EXE اپلود سریع اپلود بدون هزینه اپلود رایگان